Се продава куќа на главна улица во Прилеп (код 411)

Се продава куќа на главна улица во Прилеп. Куќата е во близина на градски стадион, има вкупна површина 156 м2 приземје и кат,...

view the listing

Се продава куќа во центар Багеска ограда Прилеп (код 407)

Се продава куќа во центар Багеска ограда Прилеп. Куќата и дворното место е 600 м2. Има маркица за градба. Цена 70000 евра Aгенција...

view the listing

Се продава куќа на рид Прилеп (код 406)

Се продава куќа на рид Прилеп. Куќата е на две нива по 100 м2 на секое ниво и подрум. Куќата и дворното место е 300 м2. Цена 54 000...

view the listing

Се продава куќа со два деловни објекти центар Битола (код 400)

Се продава куќа со два деловни објекти центар Битола. Куќата е градена 2007 година, станбениот простор е два спрата со вкупна...

view the listing

Се продава новоизградена ексклузивна куќа во Прилеп (код 388)

Се продава новоизградена ексkлузивна куќа во Прилеп. Куќата е на две нива и дел подрум, вкупна корисна површина 300 м2 , дворно...

view the listing

Се продава куќа во близина на музејот Прилеп (код 387)

Се продава куќа во близина на музејот Прилеп. Куќата е заштитена како куќа со посебни вредности на изгледот и на градбата. ...

view the listing