Контакт

Локација на Агенцијата – Балкан Имоти, Прилеп

Ѓоре Ѓорески 24,
7500 Прилеп

Контакт тел:

Канцеларија: 048 436 573
Мобилен 070 913 081

E-mail:
balkanmk@gmail.com